Αλλοδαπή φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με άδεια παραμονής από το 2014 και πρόσφατα το 2018 έγγαμη,θέλει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα με χρήματα που βρίσκονται σε καταθέσεις στο εξωτερικό.Δεν έχει υποβάλλει ποτέ φορολογική δήλωση εδώ,παρά μόνο για το φορολογικό έτος 2018, κοινή, με το σύζυγο λόγω γάμου και χωρίς να δηλωθεί ο κωδικός που αναφέρει για περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.Το ερώτημα είναι αν μπορεί με τις καταθέσεις του εξωτερικού μπορεί να καλύψει την αγορά.Οι καταθέσεις αυτές υπάρχουν σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού από τότε που ζούσε εκεί.