Ξενοδοχειακή επιχ/ση η οποία συνεργαζόταν αποκλειστικά με τουριστική εταιρεία η οποία πτώχευσε τον Σεπτέμβριο είχε συμβόλαιο για το διάστημα 01/05/2019-31/10/2019 και το ξενοδοχείο θα εισέπραττε συγκεκριμένο ποσό (συμβόλαιο commitment)

Ως λογιστήριο τιμολογούσαμε μια φορά το μήνα το συμφωνηθέν ποσό σε έξι μηνιαίες δόσεις (01/05/2019-31/10/2019)

Τον Σεπτέμβριο που η εταιρεία πτώχευσε είχαμε τιμολογήσει την Πέμπτη δόση

Τον Οκτώβριο εφόσον η υπηρεσία δεν ολοκληρώθηκε (ούτε καν ξεκίνησε γιατί η εταιρεία πτώχευσε προς το τέλος Σεπτεμβρίου) δεν τιμολογήσαμε

Για το 2019 δεν καταβλήθηκε η τελευταία δόση του συμφωνητικού που αποτελούσε την εξόφληση για το 2019

Το ξενοδοχείο είχε εισπράξει προκαταβολή και για το καλοκαίρι του 2020

Πρέπει να καταχωρηθεί στα έκτακτα έσοδα το ποσό το οποίο εισέπραξε το ξενοδοχείο και αφορούσε την τελευταία δόση την οποία δεν τιμολογήσαμε ,καθώς δεν ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ;;(υπάρχει υποχρέωση χαρτοσήμου;;)

Επίσης πως αντιμετωπίζεται η προκαταβολή για το 2020 εφόσον δεν αναληφθούν οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της πτωχυμένης εταιρείας από κάποια άλλη εταιρεια;