Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ,ιδιοκτησίας ακινήτων που κατέχει ακίνητο στην Ελλάδα , το διοικητικό της συμβούλιο απαρτίζεται μόνο από κατοίκους εσωτερικού και οι μέτοχοι που δηλώνονται είναι και αυτοί κάτοικοι εσωτερικού μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ημεδαπή ?

Εάν έστω και ένα μέλος του ΔΣ είναι από την Κύπρο και οι μέτοχοι εξακολουθούν να είναι κάτοικοι εσωτερικού μπορεί να κάνει διαφορά και να χαρακτηριστεί η εταιρεία ως αλλοδαπή ? Ποιές αλλάγές θα έπρεπε να γίνουν στο ΔΣ για να θεωρείται ως αλλοδαπή ?