Καλησπέρα σας

Παρακαλώ βοηθήστε με Θέμα καταχώρησης στα βιβλία ΑΛΠ καυσίμων αξίας π.χ.150 €.

Έως 100 € υπάρχει το έγγραφο 1126959/17-9-2019. Εάν η ΑΛΠ είναι 150 € και αναγράφει μέσω του συστήματος εισροών-εκροών τον ΑΦΜ και τον Αριθμό κυκλοφορίας

του αυτοκινήτου μπορεί να καταχωρηθεί ?

Ευχαριστώ