Καλησπέρα.

Είμαστε ένα υποκατάστημα μιας αλλοδαπής LTD και με βάση μια πρόβλεψη που κάναμε τα φορολογητέα κέρδη μας για το φορολογικό έτος 2019 θα είναι περίπου 200.000,00€

Αυτά τα κέρδη έχουμε σκοπό να τα επενδύσουμε με στόχο την μεγέθυνση της επιχείρησής μας.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού για πραγματοποίηση επενδύσεων;