Θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου 20% στα τιμολόγια άνω των 300€ που εκδίδει ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τις απεντομώσεις - απολυμάνσεις- μυοκτονίες.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων