Καλημέρα σας

ατομική εμπορική και παραγωγική επιχείρηση έχει ζημία φε 2018 24.000,00. χρησιμοποιεί όμως ως έδρα της βιομηχανικό κτίριο 1.500 τ.μ. και δηλώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ως έσοδο ενοικίου το ποσό των 15.000,00 , ποσό σύμφωνο με το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως ορίζει ο Ν.4172/2013, το οποίο και το καταχωρεί ως δαπάνη η ατομική επιχείρηση.το ερώτημα έχει ως εξής:

καθόσον ο φορολογούμενος και ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης δεν φορολογήθηκε με τα τεκμήρια αλλά είχε εισόδημα από ακίνητη περιουσία και πλήρωσε φόρο με την κλίμακα ακινήτων , έχει δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας αυτής σε επόμενη χρήση? αναγνωρίζεται δηλαδή αυτή η ζημία φορολογικά και μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη επόμενης χρήσης?

η πολ.1088/2016 αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος (για φυσικα πρόσωπα), η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, φορολογείται με την παρ.1 του μαρ.29, ΕΦΟΣΟΝ ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

περιμένω νέα σας

ευχαριστώ πολύ