Επιχείρηση θέλει να απασχολήσει συνταξιούχο του ΙΚΑ. Έχει τη δυνατότητα και αν ναι με τις σύνηθες διαδικασίες όπως και άλλων εργαζομένων; Ποιες οι συνέπειες για τον συνταξιούχο στην σύνταξη του; Θα πρέπει ο συνταξιούχος να διενεργήσει κάποιες περαιτέρω διαδικασίες (π.χ. με το ταμείο του) και αν ναι ποιες;