Κοινωνία η οποία έχει κάνει έναρξη με αντικείμενο εργασιών ενοικιαζόμενα δωμάτια επιθυμεί τον μετασχηματισμό της προκειμένου να υπαχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα παρακάτω ερωτήματα:

1) Επιτρέπετε ο μετασχηματισμός της κοινωνίας σε άλλη μορφή εταιρείας και αν ναι σε ποιες μορφές.

2) Επειδή οι κοινωνοί επιθυμούν αν γίνεται να μετασχηματιστεί η κοινωνία σε προσωπικοί εταιρεία θα ήθελα να με ενημερώστε για τη διαδικασία που θα χρειαστεί να γίνει για τον μετασχηματισμός της. Θα χρειαστεί να γίνουν μισθωτήρια από τους ιδιώτες προς την ΟΕ; Τι θα κάνει με τα πάγια που ΄χει στην κατοχή της η κοινωνία; Θα χρειαστεί συμβολαιογράφος για τον μετασχηματισμό της; Επειδή οι κοινωνίες δεν απογράφονται στο ΓΕΜΗ που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία; Επίσης ενημερώστε για οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού.