Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α (ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ), ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β (ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ). ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΠ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ Ο ΜΕΣΙΤΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ-ΕΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ).