Θα ήθελα να ρωτήσω ποιές είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη που απασχολεί άτομο με πρακτική άσκηση ΙΕΚ, ως προς: υποχρέωση καταβολής μισθοδοσίας, υποχρέωση ασφάλισης, υποχρέωσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επίσης τι ισχύει σε περίπτωση πρακτικής ΤΕΙ ως προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις?