Καθηγητής ελεύθερος επαγγελματίας (υπαγόμενος στον ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ), θέλει να συνεργαστεί με φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ ή μπορεί να κάνει σύμβαση με το φροντιστήριο και να του κόβει ΤΠΥ?