Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού καφέ και καφέ (προμηθευτής) συνάπτει συμφωνητικό συνεργασίας - χρησιδάνειο με άλλη επιχείρηση χονδρικού εμπορίου καφέ (ειδικός συνεργάτης). Στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι αποστέλει με δελτίο αποστολής διάφορα είδη όπως μηχανή καφέ, φλυτζάνια κλπ. Επίσης, αναφέρεται ότι η συνολική αξία του πακέτου συνεργασίας είναι 9.000 πλέον ΦΠΑ 24% και ότι ο προμηθευτής θα τιμολογεί χρεωστικό τιμολόγιο κάθε μήνα 265 + ΦΠΑ 24% για διάρκεια 34 μηνών. Μετά το πέρας των 34 χρεωστικών τα μηχανήματα περνούν στην κυριότητα του ειδικού συνεργάτη.

Ποιος είναι ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός (εισόδημα, ΦΠΑ) της παραπάνω συναλλαγής για τον ειδικό συνεργάτη;