Ασφαλισμένη πριν το 1993 με 6000 ένσημα κατά την 31/12/2010 γεννήθηκε το 1970 και συμπληρώνει τα 50 έτη το 2020. Είναι διαζευγμένη με 3 ανήλικα τέκνα κατά το έτος 2010 και 1 ανήλικο κατά το 2020. Το ερώτημα είναι σε ποια ηλικία δικαιούται μειωμένη και πότε πλήρη σύνταξη? Ευχαριστώ για την προσοχή σας