1) Μπορεί ατομική επιχείρηση να κάνει έναρξη εργασιών με τον ΚΑΔ 68.20.11 (υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ...) σε ένα μισθωμένο διαμέρισμα ως έδρα , το οποίο θα το προωθεί μεσω ψηφιακών πλατφορμών?Ολες οι πολ (όπως και οι απαντήσεις σας) αναφέρονται είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε νομικές οντότητες.(επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ειδικό σήμα λειτουργίας ή αδεια εοτ)

2) Στη Δ.Ο.Υ ήταν κάθετοι ότι δεν γίνεται γιατι το bnb φτιάχτηκε μόνο για φυσικά πρόσωπα που θα φορολογούνται με τη κλίμακα της ακίνητης περιουσίας και η ατομική επιχ. πως θα φορολογείται αφου θα συντάσει και Ε2 ?

3) Αν δεν προωθεί το ακίνητο μέσω ψηφιακών πλατφορμών και το κάνει μέσω πχ facebook , χωρίς επιπλέον παροχές πλην των κλινοσκεπασμάτων , σύμφωνα με πολ 1059/2018 παρ.5 πάλι απαλλάσσεται του φπα , μπορεί ?ή πρέπει να έχει άδεια από εοτ?΄

Παρακαλώ για την άμεση απάντηση επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη επιδότηση .

ευχαριστώ