Εμπορική εταιρεία αποκτά έσοδα από:
1) Πώληση επενδυτικών αγαθών τα οποία απαλλάσονται από ΦΠΑ με την Α.Υ.Ο. Π.2869/1987 (ΠΟΛ.137) και
2) Πώληση αγαθών σε πλοίο το οποίο για τα οποία εκδίδεται απαλλακτικό ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω έσοδα σε ποιούς κωδικούς της περιοδικής ΦΠΑ πρέπει να αναγραφούν;