Ασφαλισμένη (παλαιά) γεννηθείς στις 26/5/1971 και με ανήλικο παιδί, έχει τον εξής ασφαλιστικό βίο,

Αύγουστος 1989 εώς Δεκέμβριο του 2001 3.400 ένσημα στο ΙΚΑ (ως μισθωτή) &

Δεκέμβριο του 2002 εως Απρίλιο του 2019 5.225 ένσημα στον ΟΑΕΕ (ως ελ. επαγγελματίας).

Σύνολο ενσήμων 8.625 (είχε λάβει ταμείο ανεργίας για ένα χρόνο το διάστημα από Δεκέμβριο του 2001 εως Νοέμβριο του 2002 και θα λάβει τον Σεπτέμβριο του 2019 εκ νέου ταμείο ανεργίας για 9 μήνες, ως ελ. επαγγελματίας).

με ποιες προυποθέσεις μπορεί να συνταξιοδοτηθεί?
την συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί από έναν φορέα ή από δύο (σε αυτή την περίπτωση τι προυοποθέσεις πρέπει να έχει για να συνταξιοδοτηθεί από 2 φορείς)?

Γενικά, με βάση τον ασφαλιστικό της βίο, ποια είναι η καλύτερη (και ίσως η πιο σύντομη) επιλογή που μπορεί να κάνει?