Έλληνας φορολογούμενος το 2018 τον Ιούνιο πηγαίνει στην Κύπρο για να εργαστεί και μένει εκεί μέχρι και σήμερα .. Τον Μάρτιο του 2019 υποβάλλει αίτηση στην εφορία για να γίνει για το φορολογικό έτος 2018 κάτοικος εξωτερικού και προσκομίζει τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο δικαιολογητικά . Το μητρώο τον κάνει κάτοικο εξωτερικού και περιμένει και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το Σεπτέμβρη του 2019. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της δήλωσης του παραπάνω υπόχρεου είναι η 31/12/2019. Η οικογένεια του είναι πενταμελής (Σύζυγό και τρία παιδιά τα οποία σπουδάζουν στα ΑΕΙ ) , είναι κάτοικοι Ελλάδος. Τα δύο από τα τρία παιδιά του δεν είναι προστατευόμενα μέλη για το φορολογικό 2018 διότι το εισόδημά τους ξεπερνά τα 2.900 ευρώ και θα υποβάλλουν από μόνα τους ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Η οικία που διέμενε η οικογένεια στο φορολογικό 2017 ανήκει στον ίδιο 100% . Ερωτήματα :

1) Στην κοινή φορολογική δήλωση που θα υποβάλει αυτός η σύζυγός του και το ένα του παιδί στην τρίτη σελίδα που θα βάλουν ότι μένει η οικογένεια? Προφανώς στην οικία που διέμενε και το φορολογικό 2017 αλλά ως ποσοστό θα μπει 100% στον ίδιο ή στη σύζυγο ως δωρεάν παραχωρούμενη ? Μήπως θα πρέπει να δηλωθεί φιλοξενία στην τέταρτη σελίδα της συζύγου από το σύζυγο ? Τα παιδιά που θα υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ποιος τους φιλοξενεί ο πατέρας ή η μητέρα ?

2) Σε ποιανού το όνομα θα γίνει η αίτηση Α21 οικογενειακό επίδομα στου συζύγου ή στης συζύγου

3) Το προστατευόμενο μέλος δικαιούται φοιτητικό επίδομα Σε ποιανού το όνομα θα υποβληθεί η αίτηση για το ΦΟΙΤΗΤΙΚΌ επίδομα στου συζύγου ή στην σύζυγο?

4) Για να υποβληθούν οι αιτήσεις για τα επιδόματα Α21 και φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση Ε1 του συζύγου , η οποία συμπεριλαμβάνει και τη σύζυγο και το ένα προστατευόμενο μέλος ?