Τεχνική εταιρία προσλαμβάνει τους εργάτες της με σύμβαση αορίστου διαρκείας τους οποίους απασχολεί σε διαδοχικά έργα που εκτελεί αλλά όχι συνεχόμενα , καθόσον μπορεί να μεσολαβήσει διάστημα 3 ή 4 μηνών από το ένα έργο στο άλλο.

Ετσι αναγκάζεται για να μην ψάχνει εκ νέου νέους εργάτες να τους κρατάει και στους νεκρούς μήνες και να τους ασφαλίζει χωρίς να εργάζονται με τον φόβο μην τους χάσει.


Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να βρίσκουν δεύτερη δουλειά που δεν γνωρίζουμε αν εκεί ασφαλίζονται.
Ερωτώ:
1.Υπάρχει τρόπος άλλης αντιμετώπισης της πρόσληψης όταν δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πότε τελειώνει το ένα έργο και πότε αρχίζει το άλλο?
2.Τι γίνεται σε περίπτωση τραυματισμού στην δεύτερή τους δουλειά ενώ θα φαίνεται ότι εργάζεται αλλού και μάλιστα με πλήρη απασχόληση?
ευχαριστώ εκ των προτέρων