Θα μπορούσατε να με πληροφορήσετε πως ακριβώς να δηλώσω την δωρεάν παραχώρηση μέρος του σπιτιού από φορολογούμενο σε φορολογούμενο ( πχ από τον πατέρα στο υιό), εννοείται ότι το ίδιο σπίτι θα δηλωθεί και στις 2 φορολογικές δηλώσεις απλά στην μία έχω σκοπό να δηλώσω συγκεκριμένα τετραγωνικά.