Είμαστε μία εταιρεία η οποία κατά ένα μεγάλο κομμάτι ασχολείται με την παραγωγή ειδήσεων διαδικτυακά , οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν να κάνουν με διαφήμιση, παροχή συμβουλών, σεμινάρια, σχεδιασμός site κλπ .

ο ΕΔΟΕΑΠ μας έχει πει ότι είμαστε ΜΜΕ διαδικτύου.

Το σύνολο των εργαζόμενων της εν λόγω εταιρείας είναι πέντε άτομα.

Από τους πέντε εργαζόμενους ο ένας είναι μέλος στην ΕΣΗΕΑ.

Ο ΚΑΔ της επ/σης στο ΙΚΑ είναι 92401001. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσληψη με ειδικότητα

ΥΠ ΓΡΑΦΕΊΟΥ.

-πρέπει να ασφαλιστούν οι εργαζόμενοι στον ΕΔΟΕΑΠ????

-διαφορές με απλούς εργαζόμενους και μέλη ΕΣΗΕΑ

(πακέτα κάλυψης -ταμεία- κωδικοί ειδικότητας -ποσοστά πακέτων κάλυψης

πριν τον 11/2017 και μετά ???)

τα παραπάνω τα χρειάζομαι σε παραδείγματα

έχω εγκύκλιους ΕΦΚΑ 19/2017, 22/2018

εγκύκλιος 4 ,5 και 6 ΕΔΟΕΑΠ

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β 1689/2018