Επί κληρονομίας χρημάτων (σε τραπεζικό λογαριασμό) για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος κληρονομίας , θα πρέπει το ως άνω ποσό να δηλωθεί και στο Ε1 (και σε ποιο κωδικό) για μελλοντική ανάλωση κεφαλαίου.