Πατέρας έχει στην κατοχή του ένα οικόπεδο, το οποίο θα κάνει γονική παροχή στο παιδί του.
Μετά την γονική παροχή του οικοπέδου,θέλει, με δικά του έξοδα, να χτίσει μια κατοικία στο ίδιο οικόπεδο, την οποία κατόπιν να μεταβιβάσει πάλι με γονική παροχή στο ίδιο παιδί του.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή η μόνη (και οικονομικότερη) λύση είναι να κάνει γονική παροχή μετρητά
και το παιδί του με αυτά τα μετρητά να χτίσει το ίδιο την κατοικία;
ή θα πρέπει να κατασκευάσει ο ίδιος την οικοδομή και κατόπιν να κάνει γονική παροχή οικόπεδο και σπίτι μαζί;