Ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο αμοίβει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ξεχωριστά πρόσωπα) με 1.600 ευρώ και 2.600 ευρώ μικτά αντίστοιχα, από τον Μάιο όταν και ορίστηκαν για πρώτη φορά απο την ΓΣ. Δεν έχουν κάποια άλλη ασφάλιση (άλλη εργασία παράλληλη) στον ΕΦΚΑ κανείς από τους δύο. Ο Διαυθύνων Σύμβουλος, έπειτα από επίσκεψη του στον ΕΦΚΑ διαπίστωσε ότι δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τον υπάλληλο του εφκα διότι στην ΑΠΔ δηλώνεται με πακέτο κάλυψης 071 και όχι 101 όπως για αυτόν θα έπρεπε, δηλαδή ότι ανήκουν στην Α. κατηγορία ασφαλισμένων και όχι στην Β. κατηγορία της εγκυκλίου 4/ΕΦΚΑ 2017 . Εμείς σαν λογιστικό γραφείο τους κρατάγαμε εισφορές ως ανήκαν στη Β κατηγορία. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε αν ισχύει αυτό ή όχι; Αν ναι, τότε με ποιον τρόπο στην extra μισθοδοσία θα υποβάλλω ΑΠΔ ; Χρειάζεται εκπρόθεσμη αναγγελία πρόσληψης;