Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1099/2019 καθορίζεται ο νέος τρόπος υποβολής, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης που παρακαρατούνται από εισόδημα απο μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Ερώτημα

Τα αρχεία που θα υποβάλλονται κάθε μήνα θα συμπεριλαμβάνουν και τις παραχές σε είδος;

Ευχαριστώ