ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ Ή ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ.
ΠΑΡΑΓΕΙΓΜΑ
1000 ΕΥΡΩ ΜΙΣΘΟ ΤΟ ΜΗΝΑ , Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙ 500 ΕΥΡΩ ΜΙΣΘΟ