Έλληνας σπουδαστής μετακόμισε από Ελλάδα το 2007 στο Λονδίνο για σπουδές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2012. Από το Φεβρουάριο του 2013 μέχρι και σήμερα (συνεχώς) εργάζεται σε διάφορους εργοδότες υποβάλλοντας κανονικά δηλώσεις φόρου εισοδήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να έχει μεταφέρει την φορολογική του κατοικία από την ΕΛΛΑΔΑ, με εισόδημα πάνω από 30000,00€ το χρόνο.

Στην Ελλάδα έχει υποβάλλει μηδενική φορολογική δήλωση του οικ έτους 2009 (σαν Έλληνας κάτοικος ) μαζί με Ε9 διότι απόκτησε με κληρονομία μερίδιο αγροκτήματος χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκτήσει εισόδημα από αυτό.

Στην Ελλάδα δεν έχει κανένα εισόδημα και από καμία πηγή από το έτος 2007 μέχρι και σήμερα , ούτε άλλο περιουσιακό στοιχείο εκτός από αυτό το μερίδιο του αγροκτήματος

Ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε ότι έπρεπε να κάνει δηλώσεις στην ΕΛΛΑΔΑ, και ότι έπρεπε να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του, θέλει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα και τι συνέπειες (φορολογικές) θα έχει

Ερωτήματα

1) Τι δικαιολογητικά και με ποιο Νόμο ή ΠΟΛ θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ και από ποίο έτος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας με τις λιγότερες συνέπειες

2) Εάν έχει φορολογικές υποχρεώσεις ( υποβολή Δηλώσεων φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα ) από την χρήση 2013 μέχρι σήμερα με το εισόδημα από το Η.Β.

3) Εάν τα εισοδήματα που απέκτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ποιους κωδικούς του Ε1 θα αναγραφούν και εάν φορολογηθούν και στην Ελλάδα ή εάν πρέπει να καταθέσει κάποια δικαιολογητικά για να αποφύγει τον φόρο στην Ελλάδα

4) Εάν δεν προβεί σε καμία ενέργεια τι φορολογικές κυρώσεις έχει

Παρακαλώ για όσο συντομότερη απάντηση

Με εκτίμηση