Συνταξιούχος (από το Μάιο 2017) από τον πρώην ΟΑΕΕ , προτίθεται να εργαστεί ως μισθωτός στο εξωτερικό.
Ερωτήματα : 1) Θα πρέπει να ενημερώσει τον ΕΦΚΑ για την εργασία που πρόκειται να αναλάβει?
2) Θα μειωθεί η σύνταξή του από τον ΕΦΚΑ για το λόγο αυτό και σε τι ποσό/ ποσοστό?
3) Πως θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα από την εργασία του στο εξωτερικό?