Καλημέρα

Ασφαλισμένη στο ΟΓΑ από το 1/1/1988 και ημερομηνία γεννήσεις 20/12/1952 πότε πρέπει να καταθέσει τα χαρτιά της για να πάρει σύνταξη.

Ευχαριστώ