Θα ήθελα παρακαλώ να μου διευκρινίσετε,
α) Σε περίπτωση πρόσληψης εργαζομένου με πλήρη απασχόληση εάν συνυποβάλλεται με αρχείο pdf η σύμβαση εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ
β) Σε περίπτωση νέας πρόσληψης, εάν υποβάλλεται επιπλέον πίνακας προσωπικού, εκτός του Εντύπου 3 που συμπεριλαμβάνει τον Ε4 συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού νέας πρόσληψης
γ) Στο έντυπο Ε11 στο πεδίο αποδοχές αδείας, στην περίπτωση εργαζόμενου έως 10 έτη στον ίδιο εργοδότη, μετά το 3ο ημερολογιακό έτος με δικαιούμενες ημέρες αδείας 22, ληφθείσες ημέρες 22 και μεικτές αποδοχές 1000 ευρώ, ποιο είναι το ποσό που πρέπει να δηλωθεί?