Πριν από δεκαεννιά περίπου χρόνια είχε θεσπιστεί με το άρθρο 14 του ν. 2837/2000, η οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων εργαζομένων μέσω της μη παρακράτησης της εργοδοτικής εισφοράς του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. και την απόδοσή της στους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2837/2000, στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο [της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 (ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας), αλλά και σύμφωνα με την αριθμ. 6/28-2-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου], συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δύναται να μη γίνεται από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους η παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ποσό επιδότησης της εργοδοτικής εισφοράς (σ.σ. εφεξής Ε.Ε.Ε.) είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού της εκάστοτε προβλεπόμενης από την νομοθεσία του ΙΚΑ εισφοράς κλάδου σύνταξης του ασφαλισμένου (σήμερα 6,67%) επί των εκάστοτε κατώτατων αποδοχών άγαμου εργαζόμενου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα. Δηλαδή, το ποσό της Ε.Ε.Ε. υπολογίζεται στις βασικές κατώτατες αποδοχές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που τις προσαυξάνει (προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα). Η ανωτέρω εργατική εισφορά δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται απευθείας στους εργαζόμενους, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν η διάταξη του νόμου 2837/2000 που καθιέρωσε την επιδότηση εργατικής εισφοράς βρίσκεται ακόμη σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί από καμία άλλη διάταξη νόμου και ειδικότερα με την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού από 1/2/2019.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων