ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1993 ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 31-5-2009

(ΗΜΕΡ.ΑΠΟΛΥΣΗΣ ) 4.651 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ (ΗΜΕΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ 29-9-1994) ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (31-12-2018)

3.900 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΕΝΑΙ 52 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ( ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ) ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ α) ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ , ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Β) ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ ?

γ) ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ?