Η περίπτωση μας αφορά τρείς αγρότες κανονικού καθεστώτος. Επιθυμούν να αγοράσουν γεωργικό ελκυστήρα. Το ερώτημα είναι, υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθούν τιμολόγια από τον προμηθευτή κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόσωπο; (Τρείς αγρότες, τρία τιμολόγια). Μιλάμε για ένα πάγιο σε τρία πρόσωπα.

Ακολούθως πως θα γίνει ο χειρισμός από την πλευρά των αγροτών (απόσβέσεις κ.ο.κ);

Μήπως η πιο κατάλληλη λύση θα ήταν η σύσταση Κοινωνίας Αστικού Δικαίου που να αφορά την συνεκμετάλλευση αγροτικού μηχανήματος;