Μπορεί μια εταιρία ΕΠΕ να παρέχει αυτοκίνητο με leasing καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια στους εταίρους της που είναι κάτοικοι εξωτερικού;