Θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω:

Σε ΕΠΕ θέλουμε να κάνουμε αύξηση κεφαλαίου σε ένα χρόνο από τώρα. Κάνουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση, παίρνουμε την απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου και αναφέρουμε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί σε μάξιμουμ διάστημα 12 μηνών απο σήμερα. Εν το μεταξύ, σταδιακά, σε όλο το μεσοδιάστημα των 12 μηνών γίνονται καταθέσεις απο τους εταίρους, έναντι της μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου.
Όσον αφορά το λογιστικό μέρος, οι καταθέσεις πάνε στον λογαριασμό 42.01 των ΕΛΠ καταθέσεις εταίρων
Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων απο τους εταίρους θα κάνουμε νέα έκτακτη ΓΣ στην οποία και θα οριστικοποιήσουμε την αύξηση κεφαλάιου , και την οποία θα στείλουμε και στο ΓΕΜΗ μαζί με την τροποποίηση του καταστατικού, για την ολοκλήρωση του διοικητικού μέρους της αύξησης.

Χαρτοσήμανση των ποσών που θα κατατίθενται έναντι της αύξησης δεν χρειάζεται.
Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου για την αύξηση θα πληρωθεί με την δεύτερη έκτακτη ΓΣ στην οποία και οριστικοποιηθεί η αύξηση.

Υπάρχει κάτι με το οποίο να διαφωνείτε όσον αφορά τα παραπάνω ?

ευχαριστώ