Γεια σας, μετά την πρόσφατη εκκαθάριση του ΕΦΚΑ για της ασφαλιστικές εισφορές του 2017 έχουμε την περίπτωση ασφαλισμένου ο οποίος είναι:
Εταίρος και διαχειριστής σε ΙΚΕ (ΟΧΙ μονοπρόσωπη) και πήρε μερίσματα το 2016 39.900ευρω (κωδ 292 Ε1) αφού είχε πληρώσει τον φόρο μερισμάτων 3990 ευρω (κωδ 294 Ε1).

Κέρδη που του αναλογούν για συμμετοχή σε ΟΕ 16.000,74 ΕΥΡΩ (κωδ 432).

Μισθούς απο αμοιβες στην ΙΚΕ 15600 (κωδ 326).

Στην πρόσφατη εκκαθάριση του ΕΦΚΑ ως έσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα μας τα υπολογίζει όλα -σύνολο 71500 ευρω και βγάζει ασφαλιστικές εισφορές από το εισφοροδοτηθέν εισόδημα 60897,79 (το ανώτατο). Υπολογίζοντας ασφαλιστικές εισφορες 16531,92 για το 2017.

Σε επικοινωνία που ειχα με το ΕΦΚΑ με παρέπεμψαν στην εγκύκλιο 27-15/06/2017. Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε εάν το ΕΦΚΑ ορθώς υπολογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές για τα μερίσματα. Τι θα μπορούσα να κάνω για την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στα μερίσματα στο μέλλον?