Παρακαλώ γνωρίστε μου τα εξής :
Φυσικό πρόσωπο που έχει Ελληνική και Γερμανική υπηκοότητα είναι δηλωμένος στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και κατοικεί αποδεδειγμένα μονίμως στην Γερμανία, αν γίνει εταίρος και διαχειριστής σε ΙΚΕ θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και θα πρέπει να φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του;