Καλησπέρα σας

Έλληνας Φυσικό Πρόσωπο Συνταξιούχος και φορολογικός κάτοικος Ελλάδος συμμετέχει στην σύσταση νέας επιχείρησης το 2018 στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα στην Βουλγαρία με ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 25%
Το ποσό(π.χ.25.000 ευρώ) που εισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση της αλλοδαπής εταιρείας υποχρεούται να το δηλώσει στους κωδικούς 743-744 του πίνακα 5 που αφορά τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες στο έντυπο Ε1 με την δήλωση του 2019?.Όπως σας είπα είναι αλλοδαπή εταιρεία.Πέρα από την δήλωση στο Ε1,χρειάζεται η κατάθεση κάποιων άλλων εγγράφων για την απόδειξη συμμετοχής στην αλλοδαπή εταιρεία?

Τα μερίσματα που θα πάρει από την Βουλγάρικη Εταιρεία ξέρω ότι φορολογούνται στην Βουλγαρία με 5%.Άρα εδώ στην Ελλάδα θα αφαιρέσει αυτό το 5% από το 15% που ισχύει στην Ελλάδα και θα φορολογηθεί τελικά αυτοτελώς με 10% και με μόνη επιβάρυνση ακόμα την προσθήκη αυτού του εισοδήματος για υπολογισμό εισφοράς αλληλεγγύης.

Το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει και σε μία άλλη Βουλγάρικη εταιρεία πάλι θα πάρει στο 2018 μερίσματα από αυτήν την εταιρεία.Πέραν της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την φορολόγηση των μερισμάτων,το φυσικό πρόσωπο δεν είχε δηλώσει ποτέ κάπου σε έντυπο Ε1(δήλωση φορολογίας εισοδήματος) στον πίνακα ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης την εισφορά του για την συμμετοχή του στο κεφάλαιο αυτής της εταιρείας(Η συγκεκριμένη εισφορά είχε γίνει στο παρελθόν).

Ερωτάσθε

Πρέπει να πάει στο συγκεκριμένο έτος που κατέθεσε την εισφορά του για την συμμετοχή στο κεφάλαιο της αλλοδαπής και να κάνει τροποποιητική δήλωση? ή απλά να το αφήσει και να δηλώσει μόνο τα μερίσματα που θα πάρει.Θα έχει πρόβλημα?
Θεωρώ ότι αν κάνει τροποποιητική θα του επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής και επιπλέον φόρος αν προκύπτει διαφορά μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος εκείνη την χρονιά και τεκμαρτού.

Σας ευχαριστώ