Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω τα κάτωθι:

A.) Για αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτή στη Γάλλια με εντολή παράδοσης σε πελάτη στην Γαλλία (διακίνηση εντός Γαλλίας) τι γίνεται από άποψη ΦΠΑ τόσο κατά την λήψη του τιμολογίου από τον Γάλλο προμηθευτή όσο και κατά την έκδοση του τιμολογίου προς τον Γάλλο πελάτη μου;

B.) Σε περίπτωση επιστροφής εμπορευμάτων από Γάλλο πελάτη μου με εντολή παράδοσης σε άλλο Γάλλο πελάτη μου (διακίνηση εντός Γαλλίας) τι γίνεται από άποψη ΦΠΑ αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου στον ένα πελάτη και την έκδοση χρεωστικού τιμολογίου στον άλλο πελάτη;

Παρακαλώ ενημερώστε με για τυχόν υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στη Γαλλία και τυχόν δηλωτικές υποχρεώσεις ΦΠΑ στην Ελλάδα