Κοινοτικός εντολέας (πχ Κύπριος) δίνει εντολή σε Έλληνα fashionerie (facon) να
επεξεργαστεί α ύλες (πχ δέρματα) για να φτιάξει τσάντες τα οποία δέρματα θα
έρθουν στην Ελλάδα κατ εντολή του Κύπριου από Γερμανία. Αν ο εντολέας πει στον
Έλληνα fashionerie να τα αποστείλει

Α. πίσω στην Κύπρο
Β. στην Γαλλία
Γ.στην Κίνα

Πείτε μας σας παρακαλούμε ποιες οι συναλλαγές και υποχρεώσεις από τους φορολογουμένους έχουμε σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις?

Θεωρούμε και διορθώστε μας αν πρέπει πως για τον Ελληνα fashionerie και στις τρεις περιπτώσεις Α, Β,Γ έχουμε παροχή ενδοκοινοτικής υπηρεσίας 14 2 α κωδ 345 περιοδική φπα.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να διατηρούμε και ειδικό αθεώρητο βιβλίο παραλαβής αποθεμάτων για τα
εμπορεύματα τρίτων.

Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Κύπριου εντολέα στην Ελλάδα τι συμβαίνει?
Θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα για να αποστείλει -πουλήσει στην Γαλλία ή στην Κίνα? ο οποίος θα κάνει και αντίστοιχες δηλώσεις??

Παρακαλώ για τις θέσεις σας στο παραπάνω θέμα.