Αγρότες έλαβαν επιδοτήσεις που αφορούν τα έτη 2014 ,2015.2016,και 2017 το έτος 2017 πως θα διαχειριστούμε της εν λόγω εγγραφές στα βιβλία .
θα πρέπει να υποβάλλομαι συμπληρωματικές δηλώσεις Ε1 και Ε 3 για τα προηγούμενα έτη΄( οι παραπάνω επιδοτήσεις αφορούν και βιολογική καλλιέργεια )
Η βιολογική καλλιέργεια είναι φορολογητέα και σε ποιον κωδικό θα καταχωρηθεί στο Ε 3.
Οι συμπληρωματικές εάν πρέπει να υποβληθούν επιβαρύνονται και με πρόστιμα .
Οι καταβληθέντες ασφαλιστικές εισφορές θα εκπέσουν από τα έσοδα φορ. 2017 και σε ποιο κωδικό θα καταχωρηθούν στο νέο έντυπο Ε3