Παρακαλώ για εισαγωγή αυτοκινήτου απο χώρα ΕΕ (απο ατομική επιχείρηση η εταιρία)
και μεταπώληση του στην Ελλάδα ποιες φορολογικές υποχρεώσεις απορρέουν? Υπάρχει ειδικό καθεστώς ΦΠΑ?