Σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο (Ferry boat), που εκτελεί δρομολογιακές πλόες σε πορθμείο, επιθυμούμε να μη λαμβάνουμε αντίτιμο (εισιτήριο ή φορτωτική) για κατηγορίες επιβατών, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1728/2013, ΦΕΚ Β’ 1129/2014 & ΦΕΚ Β’ 1557/2015). Θα ήθελα να με ενημερώσετε τι στοιχεία οφείλουμε να εκδίδουμε και εάν οφείλουμε να αποδίδουμε ΦΠΑ και Λιμενικά Τέλη.