Καλημέρα, θα ήθελα να γνωρίζω, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός, προκείμενου να γίνει πώληση υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης (εμπορεύματα και πάγια ) από τον σύζυγο στην σύζυγο.
Ο ουσιαστικός σκοπός την πώλησης είναι ο ΕΦΚΑ, επιθυμώ ο σύζυγος να μείνει στον ΕΦΚΑ ΟΓΑ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και η σύζυγος, αν γίνει η πώληση του υποκαταστήματος, να ενταχθεί στον ΕΦΚΑ -ΟΑΕΕ ως έμπορος ( παντοπωλείο). Επιπλέον θα υπάρχουν και φορολογικά οφέλη, π.χ απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος για τα πέντε πρώτα έτη στην σύζυγο, ο σύζυγος θα έχει αφορολόγητο για τα αγροτικά του εισοδήματα ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης κ.α

Αν γίνει η πώληση αυτή από την ημερομηνία της διακοπής του υποκαταστήματος ( παντοπωλείο ) στην ΔΟΥ, ο πωλητής θα έχει πλέον μοναδική δραστηριοτητα, αγρότης κανονικού καθεστώτος.
Το ΕΦΚΑ θα τον ασφαλίζει πλέον στον κλάδο του ΟΓΑ από την ημερομηνία αυτή, πάρα το γεγονός ότι ακόμα και στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτος 2019 θα εμφανισθούν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ? Πιο συγκεκριμένα το ΕΦΚΑ θα του διακόψει τον κλάδο του ΟΑΕΕ με την διακοπή της δραστηριοτήτας του παντοπωλείου και θα του υπολογίζει μόνο ΕΦΚΑ-ΟΓΑ ? ή όσο βλέπει πάνω στην δήλωση εισοδήματος, εισοδήματα από εμπορικές επιχείρησης θα του υπολογίζει και ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ? Δηλαδή στην δήλωση Φ.Ε του έτους 2019 θα βρεί εισόδημα από εμπορικές που θα έχουν προέλθει κυρίως από την πώληση του υποκαταστήματος και αγροτικά εισοδήματα από την συνέχεια της αγροτικής εκμετάλλευσις , όμως το εμπορικό κομμάτι ( υπαχταίο στον ΟΑΕΕ) θα έχει διακοπή από το 2/2018, πως θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση ο υπολογισμός του ΕΦΚΑ ?