Γιατρός ο οποίος δίνει διαλέξεις και κάνει επιστημονικά σεμινάρια στο εξωτερικό εντός και εκτός Ευρωπαίκη ένωσης στα τιμολόγια που θα εκδώσει στους πελάτες του θα χρεώσει ΦΠΑ δεχόμενου ότι είναι εγγεγραμμένος στο VIES αυτός και οι αντισυμβαλλόμενοι (πελάτες). Γενικά θα ήθελα μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλες τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για τον ορθό χειρισμό της όλης διαδικασίας.