Πολυκατοικία με δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες – διαμερίσματα, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, διαθέτει υπόγειο με δυο εξίσου ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, χώρο στάθμευσης και αποθήκη.

Τα διαμερίσματα έχουν πρόσοψη σε δύο οδούς, σύμφωνα με το τι προβλέπει η ΠΟΛ.1237/2014 για το τι θεωρείται πρόσοψη «Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές, οι οποίες έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, ή πλατεία. Εφόσον το ακίνητο έχει άνοιγμα σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (π.χ. πρασιά) και μετά από αυτόν υπάρχει δρόμος ή πλατεία, χωρίς να μεσολαβούν άλλα κτίσματα, θεωρείται ότι έχει πρόσοψη στο δρόμο αυτόν ή στην πλατεία.».

Επομένως για την απεικόνιση των διαμερισμάτων στο Ε9, συμπληρώνεται η στήλη 6 με τις οδούς που έχουν πρόσοψη και στη στήλη (28) «Πλήθος Προσόψεων», το νούμερο δύο αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους υπόγειους χώρους, στάθμευσης και αποθήκης του παραδείγματός μας, θα απεικονιστούν εξίσου με δύο προσόψεις ακολουθώντας τα διαμερίσματα ή θα δηλωθούν τυφλά όπως πραγματικά είναι-δεν υπάρχει άνοιγμα πχ παράθυρο, επομένως η στήλη 6 και 28 αντίστοιχα του Ε9 θα είναι κενές?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων