Ναυτιλιακή εταιρεία Α.Ν. 89/67 με κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων,είχε υπό την διαχείρισή της φορτηγό πλοίο υπό ξένη σημαία (Παναμά),το οποίο επωλήθη εντός Αυγούστου 2017.

Η διαχειρίστρια εταιρεία φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975
Ποίες είναι οι υποχρεώσεις της διαχειρίστριας εταιρείας ως προς τα Υπουργεία και τη ΔΟΥ Πλοίων μετά την πώληση του πλοίου;

Ευχαριστώ