Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων κάνει χειρόγραφη έκδοση αθεώρητων παραστατικών , ΑΠΥ και ΤΠΥ.
σε περίπτωση που βάλει πρόγραμμα διαχείρισης κρατήσεων με δυνατότητα έκδοσης παραστατικών , πρέπει να αγοράσει φορολογικό μηχανισμό? Η έκδοση θα γίνεται από computer και θα είναι και για λιανικές όσο και για χονδρικές πωλήσεις υπηρεσιών.