Εταιρία περιορισμένης ευθύνης έχει αδιανέμητα κέρδη από το έτος 2013 έως το έτος 2016. Πρόκειται η εταιρία αυτή να μετατραπεί σε Ι.Κ.Ε.,και ταυτόχρονα να αυξηθεί και το κεφάλαιο της νέας εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Τα αδιανέμητα αυτά κέρδη αντί να τα πάρουν οι εταίροι της Ε.Π.Ε θα προσφερθούν και για την αύξηση κεφαλαίου της νέας εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Το ερώτημα είναι το εξής. Τα αδιανέμητα αυτά κέρδη της Ε.Π.Ε. τα οποία θα τα προσφέρει ο κάθε εταίρος (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην Ε.Π.Ε.) θα πληρωθεί,
1ον) φόρος 15% από την εταιρία; Και
2ον) Θα δηλωθούν αυτά στην προσωπική δήλωση του κάθε εταίρου και οι εταίροι θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης επί του ποσού αυτού;