Αλιείς ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ έχουν συστήσει συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους. Τα ερωτήματά μου είναι:

α) Πώς θα γίνει η δήλωση και το Ε3 της συμπλοιοκτησίας, (αφού σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει η συμπλοιοκτησία δεν φορολογείται αλλά τα κέρδη μεταφέρονται στους συμπλοιοκτήτες για φορολόγηση)?

β) Οι συμπλοιοκτήτες θα υποβάλλουν Ε3? Αν ναι τότε το εισόδημα της συμπλοιοκτησίας θα μπεί στα λοιπά έσοδα αγροτικής δραστηριότητας?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων